forsidebilde.png

TRANSPORT

 

KONTAKT

ARH bistår et bredt spekter av oppdragsgivere innen transportsektoren, herunder aktører innen lufttransport, veitransport og sjøtransport. Vår bistand omfatter både selskapers daglige drift og større prosjekter som oppkjøp, omorganisering og inngåelse av store prosjekt- og rammeavtaler med det offentlige.  

 

Eksempler på hva vi kan bistå med er:

  • Rådgivning om rammevilkår

  • Kontrakter

  • Offentlige anskaffelser

  • Arbeidsrettslige forhold

  • Selskapsrettslig rådgivning

  • Egenkapital- og lånefinansiering

  • Transaksjoner

  • Prosedyre og tvisteløsning

Rode S Rønning-Hansen
Managing Partner, advokat MNA
+47 957 43 185

rode@r-hansen.no

web-rode.jpg
web-jon.jpg
Jon Arild Strand
Senioradvokat MNA
+47 924 35 074

jon@r-hansen.no