forsidebilde.png

TRANSAKSJONER

 

Rådgivning i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, restruktureringer og egenkapitaltransaksjoner utgjør en sentral del av ARHs virksomhet.

 

I de aller fleste transaksjonsprosesser har de involverte parter to hovedmål for øyet: (1) at transaksjonen blir gjennomført på tilfredsstillende vilkår; og (2) at transaksjonsprosessen skjer på en tids- og kostnadseffektiv måte, med minst mulig negativ innvirkning på målselskapets løpende drift.

 

ARH har advokater med betydelig transaksjonserfaring og spisskompetanse på transaksjonsarbeid. Vi forstår samspillet mellom de kommersielle driverne, oppdragsgivers mål og det rettslige rammeverket. ARH kan derfor bidra til fokuserte og effektive transaksjonsprosesser, samtidig som sentrale avtalevilkår og andre forhold ivaretas på best mulig måte for oppdragsgiver.

 

Vi bistår jevnlig kjøpere, selgere og målselskaper i forbindelse med transaksjoner innen bl.a. eiendom, private equity, reiseliv og fiskeri, samt annen industri- og handelsvirksomhet. Oppdragsgiverne er både norske og internasjonale aktører som f.eks. eiendomsutviklere, oppkjøpsfond, industriselskaper, private investorer, gründere, familieselskaper og selskaper eid av det offentlige.

Vår transaksjonsbistand omfatter blant annet:

web-trond.jpg

KONTAKT

Odd Terje G. Elde
Partner, advokat MNA
+47 911 26 511

odd.terje@r-hansen.no

web-odd.jpg
Rode S Rønning-Hansen
Managing Partner, advokat MNA
+47 957 43 185

rode@r-hansen.no

web-rode.jpg
Trond Skogvoll
Partner, advokat MNA
+47 482 01 882

trond@r-hansen.no

  • Vurdering av transaksjonsstruktur og planlegging av transaksjonsprosess

  • Utarbeidelse, forhandling og gjennomføring av aksjekjøpsavtaler, aksjonær-/samarbeidsavtaler, ansettelsesavtaler

  • Due diligence av målselskaper

  • Emisjoner og andre egenkapitaltransaksjoner, herunder konvertible lån og frittstående tegningsretter (warrants)

  • Kapitalstruktur og incentivordninger for ansatte (MIP)

  • Omstrukturering og generasjonsskifte

  • Fusjoner, fisjoner og annen konsolidering av virksomheter

  • Lånefinansiering

  • Selskapsrettslige- og andre regulatoriske forhold

web-harald.jpg
Harald Sletten
Partner, advokat MNA
+47 917 69 804

harald@r-hansen.no