forsidebilde.png

SELSKAPSRETT

 

KONTAKT

web-odd.jpg
Odd-Terje G. Elde
Partner, advokat MNA
+47 911 26 511

odd.terje@r-hansen.no

web-rode.jpg
Rode S. Rønning-Hansen
Managing Partner, advokat MNA
+47 957 43 185

rode@r-hansen.no

Næringsvirksomhet drives i hovedsak av selskaper. Disse må forholde seg til gjeldende regler om blant annet eierstyring og selskapsledelse, krav til løpende drift og forvaltning, egenkapitaltransaksjoner og lånefinansiering. Selskapsrettslige spørsmål av ulike slag oppstår derfor nærmest daglig for mange av næringslivets aktører.

 

ARH har lang erfaring med å bidra til å løse så vel hverdagslige som komplekse selskapsrettslige spørsmål både på selskaps- og eiernivå. På selskapsnivå bistår vi blant annet med kompetansespørsmål, saksbehandling, egenkapital- og lånefinansiering, og selskapets løpende forvaltning. På aksjonærnivå jobber vi blant annet med forebygging og håndtering av aksjonærkonflikter, aksjeoverdragelser og andre problemstillinger vedrørende aksjonærrettigheter.  

 

Vår selskapsrettslige kompetanse dekker de fleste selskaps- og sammenslutningsformer, herunder aksje- og allmennaksjeselskaper, ansvarlige selskaper, indre selskaper, kommandittselskaper, samvirkeforetak, foreninger og stiftelser.

 

Nedenfor er en oversikt over selskapsrettslige forhold og problemstillinger som vi ofte bistår med:

web-lisa.jpg
Lisa Charlotte Jacobsen
Advokatfullmektig MNA
+47 970 72 334

lisa@r-hansen.no

  • Kjøp og salg av aksjer, herunder håndtering av forkjøpsretter og andre omsetningsbegrensninger

  • Emisjoner, konvertible lån, frittstående tegningsretter og andre egenkapitaltransaksjoner

  • Forebygging av aksjonærkonflikter, herunder utarbeidelse av aksjonæravtaler og vedtekter, samt håndtering av aksjonærkonflikter

  • Kapitalstruktur, herunder investeringsprogrammer og andre incentivordninger for ansatte (MIP)

  • Omstrukturering og generasjonsskifte

  • Rådgivning vedrørende bl.a. kompetansespørsmål, finansiering og sikkerhetsstillelse, utdelinger, nærståendeavtaler, løpende forvaltning og drift, og eierstyring og selskapsledelse (corporate governance)