forsidebilde.png

REISELIV

 

KONTAKT

Reiselivsnæringen i Nord-Norge har hatt en betydelig utvikling og vekst i Nord-Norge de senere år. Næringen består av mange ulike virksomhetsområder, fra rederier og hotellkjeder med fokus på masseturisme til små og mellomstore virksomheter som tilbyr opplevelser og aktiviteter tilpasset lokalmiljøet.

 

Fra 2018 har vi sett en konsolidering i næringen, hvor enkelte lokale aktører har slått seg sammen eller fått felles eiere med bedre tilgang på kapital. Formålet har typisk vært å gjøre driften mer effektiv, legge til rette for bedre tilbud til kundene, samt utvikle virksomheten med utvidet kapitaltilgang.

 

For ARH er reiseliv et viktig satsningsområde. Vi bistår ulike typer aktører i næringen i den daglige drift og i forbindelse med konsolideringer.

 

Våre tjenester omfatter blant annet:

web-odd.jpg
Odd-Terje G. Elde
Partner, advokat MNA
+47 911 26 511

odd.terje@r-hansen.no

web-trond.jpg
Trond Skogvoll
Partner, advokat MNA
+47 482 01 882

trond@r-hansen.no

  • Forhandling, utforming og oppfølging av kontrakter

  • Fast eiendoms rettsforhold, herunder opsjonsavtaler, kjøpsavtaler, avtaler om bruksrett og regulatoriske forhold

  • Arbeidsrettslige forhold

  • Finansiering, herunder kapitalforhøyelser, lånefinansiering og bistand ved søknad om midler fra det offentlige

  • Transaksjoner, herunder kjøp og salg av aksjer, reinvesteringer, fusjoner og annen omstrukturering