forsidebilde.png

RÅDGIVNING

ARH yter forretningsjuridisk rådgivning til næringslivet innen en rekke markedsområder og juridiske fagdisipliner. Kombinasjonen av bransjekunnskap, kommersiell forståelse og solid juridisk fagkompetanse innebærer at vi kan bidra til verdiskapning for våre oppdragsgivere gjennom effektiv og målrettet rådgivning.

 

I tillegg til å yte rådgivning i forbindelse med transaksjoner og tvister, bistår vi med rådgivning knyttet til virksomheters løpende drift, f.eks. kontraktsforhandling og -utforming, selskaps- og kapitalstruktur, eierstyring og selskapsledelse (corporate governance) og arbeidsrettslige forhold.

 

Våre kompetanseområder dekker de fleste næringslivsaktørers behov for forretningsjuridisk bistand. 

Kompetanseområder: