forsidebilde.png

PROSEDYRE &

TVISTELØSNING

 

Tvister medfører utfordringer for både virksomheten og menneskene som er involvert. Særlig i tvister hvis utfall er av stor betydning for virksomheten, kan fokus på den løpende, lønnsomme forretningsaktivitet bli skadelidende. Det er derfor svært viktig at advokaten bidrar til målrettet og effektiv løsning av tvister, enten det skjer gjennom forhandlinger eller domstolsprøving, slik at tvistens påvirkning på den daglig drift begrenses så mye som mulig.

 

ARH har dedikerte prosedyreadvokater med spesialkompetanse innen prosedyre og tvisteløsning, men som samtidig forstår sammenhengen mellom rettslige prosesser og oppdragsgivers løpende forretningsvirksomhet. Hvis saken krever det kan også andre advokater med særlig bransje- eller fagkunnskap bistå i tvistesaker.

 

For å sikre en effektiv tvistehåndtering er det viktig at advokaten så raskt som mulig får oversikt over sakens faktiske og rettslige side, slik at prosessrisikoen for oppdragsgiver kan analyseres. Å foreta en slik analyse så tidlig som mulig i prosessen, samt forstå de kommersielle implikasjoner som tvisten har for oppdragsgiver, er avgjørende når det skal legges en strategi for hvordan tvisten bør løses.

 

Majoriteten av tvister løses uten domstolsbehandling, hvilket blant annet skyldes prosessrisiko og kommersielle forhold. Parallelt med at vi forbereder rettssak er vi derfor opptatt av å legge til rette for at partene kan løse tvisten uten dom, med mindre sakens karakter eller andre forhold tilsier at dette ikke er tilrådelig eller mulig.

 

I tillegg til å bistå som prosessfullmektig ved ordinær domstolsbehandling bistår vi i voldgiftssaker og ved rettslig og utenrettslig mekling. Flere av våre advokater kan også påta seg oppdrag som voldgiftsdommer innen sine respektive kompetanseområder. 

KONTAKT

web-trond.jpg
web-jon.jpg
Trond Skogvoll
Partner, advokat MNA
+47 482 01 882

trond@r-hansen.no

Jon Arild Strand
Senioradvokat MNA
+47 924 35 074

jon@r-hansen.no