forsidebilde.png

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

 

Virksomheten til Private Equity (PE) og venturefond består i å investere i virksomheter med verdiutviklingspotensial, utøve aktivt eierskap og realisere investeringen ved salg, børsnotering, e.l. For denne typen investorer har det utviklet seg bransjepraksis for investeringer og eierskap som det er viktig at også selgere, målselskaper, management og andre medkontrahenter kjenner til.

 

ARH besitter spisskompetanse og betydelig erfaring med bistand til både nasjonale og internasjonale aktører innen PE- og venturevirksomhet. Vi bistår fond, deres medkontrahenter, fondsinvestorer, porteføljeselskaper og management i forbindelse med transaksjoner, samt i alle faser av eierperioden.

 

Vår bistand omfatter blant annet rådgivning knyttet til:    

KONTAKT

web-odd.jpg
Odd-Terje G. Elde
Partner, advokat MNA
+47 911 26 511

odd.terje@r-hansen.no

  • Kjøp og salg av virksomhet (IBO, MBI, MBO), herunder strukturering, forhandlinger, aksjekjøpsavtaler, aksjonær-/samarbeidsavtaler, ansettelsesavtaler og due diligence

  • Emisjoner og andre egenkapitaltransaksjoner, herunder konvertible lån og tegningsretter (warrants)

  • Kapitalstruktur og incentivordninger

  • Fremmedkapitalfinansiering

  • Rammelovgivning og bransjestandarder