Søk

TIL ALLE VÅRE OPPDRAGSGIVERE OG SAMARBEIDSPARTNERE


Advokatfirmaet Rønning-Hansen AS har som følge av den ekstraordinære situasjonen med Coronasmitte (covid-19) iverksatt en rekke tiltak for å bidra til å hindre spredning, ta vare på våre medarbeidere, sikre våre oppdragsgivere og opprettholde vår egen drift og kapasitet. Dette omfatter blant annet hjemmekontor for de fleste av våre advokater, samt at møtevirksomhet forsøkes avholdt per telefon eller videokonferanse.


Vi ber om at de som vurderer å besøke vårt kontor på forhånd tar kontakt med vårt sentralbord (telefon 776 06 300) eller kontakter den aktuelle advokat direkte for nærmere avtale. For øvrig opprettholder vi vår kapasitet og står klare til å bistå alle våre oppdragsgivere med de utfordringer som denne krevende situasjonen medfører, enten det gjelder hvordan man forholder seg til ansatte, kontraktsparter eller de råd og direktiver som kommer fra norske myndigheter.


Til slutt en fri omskriving av et nordnorsk uttrykk: Sammen står vi han av!


melding-til-våre-kunder-16.-mars-2020
.pd
Download PD • 111KB

23 visninger0 kommentarer