forsidebilde.png

PLAN- & BYGNINGSRETT

 

En viktig del av ARHs virksomhet er bistand til eiendomsutviklere og andre tiltakshavere i forbindelse med deres prosjekter; ofte fra tidlig planleggings- og reguleringsfase. En del av vår bistand knytter seg ofte til planrettslige og andre regulatoriske forhold.

 

ARH har advokater med betydelig erfaring og kompetanse innen plan- og bygningsrett. Vi besitter i tillegg lokalkunnskap som er nyttig i utviklingsprosjekter som planlegges gjennomført i Tromsø og omegn.

Vår bistand omfatter blant annet:  

KONTAKT

web-trond.jpg
Trond Skogvoll
Partner, advokat MNA
+47 482 01 882

trond@r-hansen.no

  • Rådgivning og avtaleutforming for utviklingstomter som skal være gjenstand for omregulering, herunder regulering av risikofordeling mellom eiendomsutvikler og tomteeier i lys av planmessige forhold

  • Bistand overfor kommune og andre aktører i forbindelse med etablering av infrastrukturforpliktelser gjennom rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler

  • Rådgivning, organisering og avtaleutforming knyttet til felles infrastruktur

  • Endringer i matrikkelenheter, fradeling, arealoverføring, seksjonering, grenseavklaring, mv.

  • Bistand ved klagesaker

  • Prosedyre og tvisteløsning

web-harald.jpg
Harald Sletten
Partner, advokat MNA
+47 917 69 804

harald@r-hansen.no