forsidebilde.png

PERSONVERN

 

Regler om personvern/GDPR (General Data Protection Regulation) dreier seg om hvordan personopplysninger skal behandles. Det kan dreie seg om personopplysninger om ansatte, kunder eller andre kontakter, og reglene berører følgelig alle virksomheter.  

 

ARH bistår virksomheter med implementering og oppfølging av personvernrelaterte tiltak.

 

Bistanden omfatter blant annet:

KONTAKT

web-harald.jpg
Harald Sletten
Partner, advokat MNA
+47 917 69 804

harald@r-hansen.no

  • Vurdering av behov og rammer for nye eller oppdaterte systemer for håndtering av personopplysninger

  • Etablering og dokumentasjon av systemer

  • Avtaler med databehandlere

  • Problemstillinger knyttet til kontroll og innsyn i forhold til ansatte