forsidebilde.png

OMSTRUKTURERING & GENERASJONSSKIFTE

 

For mange aksjonærer kommer det et tidspunkt hvor det vurderes som hensiktsmessig å omorganisere eierskapet og/eller underliggende virksomhet, det være seg industriselskaper eller rene investeringsselskaper med underliggende portefølje av aksjer, eiendom, mv. Det kan f.eks. tenkes at familieselskapet skal overføres fra gründer til neste generasjon eller at det er ønskelig å overføre virksomheten til de ansatte for å sikre videre drift.

 

ARH bistår aksjonærer og selskaper i forbindelse med omstrukturering av eierskapet og virksomheten, fra tidlig planlegging til gjennomføring av eierskiftet. Vi bistår også med finansiell restrukturering.

 

Våre tjenester omfatter blant annet: 

KONTAKT

  • Selskapsrettslig omstrukturering

  • Kapitalstruktur, f.eks. aksjeklasser som skiller mellom «aktive» og «passive» eiere

  • Aksjonæravtaler og andre avtaler for eierskap og drift, herunder bestemmelser som muliggjør exit på rimelige vilkår samtidig som virksomheten kan videreføres av aktive eiere

  • Familie- og arverettslige disposisjoner, herunder forskudd på arv, gaver, testament og ektepakt

  • Finansiell restrukturering

web-rode.jpg
Rode S. Rønning-Hansen
Managing Partner, advokat MNA
+47 957 43 185

rode@r-hansen.no

web-odd.jpg
Odd-Terje G. Elde
Partner, advokat MNA
+47 911 26 511

odd.terje@r-hansen.no

web-thale.jpg
Thale Byberg Karlsen
Advokatfullmektig MNA
+47 913 34 897

thale@r-hansen.no