tittel-bilde-avlangt 6.jpg

OM ARH

Advokatfirmaet Rønning-Hansen AS (ARH) er et rendyrket forretningsadvokatfirma med primærfokus på næringer med sterk forankring eller utviklingspotensial i Nord-Norge.

 

Vårt team er sammensatt av advokater med ulik erfaring og spisskompetanse. Felles for alle er at vi har en kommersiell tilnærming til oppdrag, hvor målet alltid er på en tids- og kostnadseffektiv måte å sikre best mulig resultat for oppdragsgiver ut ifra de rådende juridiske og kommersielle forutsetninger.

 

Vi bistår næringslivsaktører med løpende forretningsjuridisk rådgivning, transaksjoner (M&A) og prosedyre og tvisteløsning innen fagområder og bransjer som dekker de fleste aktørers behov for forretningsjuridiske tjenester.   

 

ARHs faglige kompetanse, bransjeerfaring og interne arbeidsfordeling setter oss i stand til å forstå og bidra til å løse oppdragsgivers utfordringer på en effektiv måte. Vår bistand skal skape en merverdi for våre oppdragsgivere.

Fakta om ARH:

 

  • Aksjeselskap etablert i 2008 av advokat Rode S. Rønning-Hansen

 

  • Rendyrket forretningsadvokatfirma fra etableringen

 

  • Bistår norske og internasjonale oppdragsgivere

 

  • 9 ansatte, hvorav fire partnere, to senioradvokater, to advokatfullmektiger og én administrativt ansatt

 

  • Organisering og forretningsmodell som sikrer hensiktsmessig fordeling av oppdrag blant advokatene til det beste for oppdragsgiver