forsidebilde.png

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

 

KONTAKT

Kontrakter med det offentlige utgjør en viktig del av omsetningsgrunnlaget for mange næringslivsaktører, det være seg entreprenører, leverandører av tjenester eller aktører innen handel eller industri. De fleste avtaler av en viss størrelse med stat, fylkeskommune, kommune eller offentlig eide selskaper er underlagt regler om offentlige anskaffelser.

 

For oppdragsgiver (det offentlige) er det viktig at konkurransegrunnlaget som utarbeides er klart og tydelig for tilbyderne og i henhold til gjeldende regelverk, samt at anbudsprosessen gjennomføres på en hensiktsmessig og forsvarlig måte. For leverandører (private selskaper) er det avgjørende at deres tilbud utformes i henhold til konkurransegrunnlaget, både for å unngå avvisning og for å styrke muligheten for å vinne anbudet. Konsekvensene av å misforstå eller ikke overholde regelverket kan være dramatisk både for oppdragsgiver og tilbyder.

 

ARH har advokater med erfaring fra anbudsprosesser både som oppdragsgiver og som advokat både for det offentlige og private tilbydere.

 

Vi tilbyr tjenester både til oppdragsgivere og tilbydere, herunder blant annet:

Trond Skogvoll
Partner, advokat MNA
+47 482 01 882

trond@r-hansen.no

web-trond.jpg
web-jon.jpg
Jon Arild Strand
Senioradvokat MNA
+47 924 35 074

jon@r-hansen.no

  • Bistand til oppdragsgivere ved utarbeidelse av konkurransegrunnlag, oppfølging og kvalitetssikring i anbudsprosessen, og bistand i forbindelse med klagesaker

  • Bistand til private tilbydere ved utarbeidelse av tilbud, samt rådgivning i forbindelse med anbudsprosessen

  • Vurdering av avvisningsspørsmål, samt vurdering av mulighet eller risiko for klage og/eller erstatningskrav

  • Bistand i innsynsprosesser

  • Utredninger knyttet til konkrete anbudsprosesser og anskaffelsesregelverket generelt

  • Klage til KOFA

  • Domstolsbehandling, herunder krav om midlertidig forføyning og erstatningssaker