forsidebilde.png

OFFENTLIG SEKTOR

 

KONTAKT

ARH bistår kommuner og kommunale og fylkeskommunale selskaper med rådgivning knyttet til bl.a. offentlige anskaffelser, kontrakter, eiendom og entreprise, plan- og bygningsrett, selskapsrett, arbeidsrett og transaksjoner.

 

Flere av våre advokater har erfaring fra offentlig sektor, hvilket er en fordel når vi opptrer for det offentlige. Særlig gjelder dette i saker hvor det offentlige er aktør i kommersielle forhold.

 

Eksempler på saker som vi bistår det offentlige med er:

  • Bistand til utarbeidelse av tilbudsgrunnlag ved offentlige anskaffelser, oppfølging av anskaffelsesprosess, herunder bistand i forbindelse med klagesaker

  • Forhandling og oppfølging av kontrakter, herunder ved potensielle tvister

  • Investering i kommersiell virksomhet

  • Kjøp og salg av aksjer og selskaper

  • Rådgivning knyttet til eierskap i kommersielle selskaper (corporate governance)

  • Rådgivning knyttet til eiendomsforhold av betydning for kommuner, herunder ekspropriasjon, rettigheter på privat eiendom, mv.

web-trond.jpg
Trond Skogvoll
Partner, advokat MNA
+47 482 01 882

trond@r-hansen.no

web-jon.jpg
Jon Arild Strand
Senioradvokat MNA
+47 924 35 074

jon@r-hansen.no