forsidebilde.png

KONTRAKTER

 

KONTAKT

Kontrakter er selve grunnlaget for den kommersielle virksomheten til de fleste næringslivsaktører. Kunde- og leverandørforhold bygger på kontrakter, likeså arbeidsforhold, samarbeidsprosjekter, lånefinansiering, tjenesteleveranser, osv.

 

Advokatens viktigste rolle i forbindelse med kontraktsforhandlinger og -inngåelser er å bidra til forutberegnelighet og klarhet om risikofordelingen mellom partene, partenes rettigheter og plikter i avtaleforholdet, og virkningene av kontraktsbrudd.

 

ARH har lang og bred erfaring med kontrakter innen en rekke bransjer og rettsområder, herunder eiendom og entreprise, arbeidsrett, fiskeri- og havbruk, handels- og industrivirksomheter, IPR og alle typer kontrakter som regulært inngås i forbindelse med aksje- og virksomhetsoverdragelser. Vi har kunnskap om sentrale avtalestandarder innen en rekke bransjer.

 

Vi bistår våre oppdragsgivere i alle faser av et kontraktsforhold, fra forhandling og utforming av kontrakten, til oppfølging og rådgivning i kontraktens løpetid. Vi bistår også med tvisteløsning der dette er nødvendig.

 

Våre tjenester omfatter blant annet bistand med:

web-trond.jpg
Trond Skogvoll
Partner, advokat MNA
+47 482 01 882

trond@r-hansen.no

web-rode.jpg
Rode S. Rønning-Hansen
Managing Partner, advokat MNA
+47 957 43 185

rode@r-hansen.no

web-odd.jpg
Odd-Terje G. Elde
Partner, advokat MNA
+47 911 26 511

odd.terje@r-hansen.no

 • Avtaler knyttet til løpende drift, så som leverandør-, kunde- og tjenesteavtaler

 • Forhandler-, distribusjons- og franchiseavtaler

 • Samarbeidsavtaler (joint venture)

 • Transportavtaler

 • Festekontrakter

 • Opsjonsavtaler og lignende avtaler om betingede eller ubetingede rettigheter

 • Avtaler om investering i, eller overdragelse av eiendom, aksjer og virksomhet

 • Leieavtaler for fast eiendom og andre formuesgoder

 • Lisensavtaler og andre avtaler knyttet til immaterielle rettigheter

 • Låneavtaler og andre avtaler vedrørende fremmekapitalfinansiering

 • Forhandling og prosedyre i forbindelse med kontraktsbrudd

web-harald.jpg
Harald Sletten
Partner, advokat MNA
+47 917 69 804

harald@r-hansen.no