forsidebilde.png

IPR & INNOVASJON

 

KONTAKT

IPR (Intellectual Property Rights) utgjør en viktig verdi, ikke bare for selskaper innen forskning og utvikling (FoU), men for alle næringsdrivende – enten det er bedriftens varemerke, teknologi eller forretningshemmeligheter som settes under press.

 

ARH yter rådgivning om alle typer IPR, så som opphavsrett, varemerkerett, patentrett og beskyttelse av forretningshemmeligheter (know-how).

 

Vi bistår blant annet med:

web-trond.jpg
Trond Skogvoll
Partner, advokat MNA
+47 482 01 882

trond@r-hansen.no

  • Utarbeidelse av lisensavtaler og avtaler om overføring av IPR

  • Beskyttelse av IPR, herunder registrering av varemerker, design, patent og domenenavn

  • Håndtering av arbeidstakeroppfinnelser

  • Forfølgning av rettighetskrenkelser

  • Dialog og sakshåndtering overfor Patentstyret

  • Prosedyre og tvisteløsning

  • Transaksjoner