forsidebilde.png

INDUSTRI & HANDEL

 

KONTAKT

ARH bistår norske og utenlandske industri- og handelsvirksomheter innen et bredt spekter av bransjer i flere ledd av verdikjeden.

 

Vår bistand omfatter blant annet forhandling, utarbeidelse og gjennomføring av kommersielle kontrakter, rådgivning vedrørende gjeldende rammevilkår, transaksjoner og tvisteløsning.  

 

ARH besitter kunnskap om aktuelle standardavtaler og bransjepraksis innen en rekke næringer. Vi har dessuten erfaring som bidrar til at vi forstår samspillet mellom jussen og de kommersielle driverne til våre oppdragsgivere.

 

Våre tjenester til industri- og handelsvirksomheter omfatter blant annet:

web-rode.jpg
Rode S. Rønning-Hansen
Managing Partner, advokat MNA
+47 957 43 185

rode@r-hansen.no

web-trond.jpg
Trond Skogvoll
Partner, advokat MNA
+47 482 01 882

trond@r-hansen.no

  • Rådgivning om rammebetingelser for virksomheten

  • Utforming av standardbetingelser for virksomheten

  • Bistand i forbindelse med forhandling og gjennomføring av avtaler om kjøp og salg av produkter eller tjenester

  • Reklamasjoner og garantikrav

  • Alle typer avtaler knyttet til egenkapital- eller lånefinansiering

  • Offentlige anskaffelser

  • Selskapsrettslige forhold

  • Arbeidsrettslige forhold

  • Transaksjoner

  • Prosedyre og tvisteløsning