forsidebilde.png

FISKERI & HAVBRUK

 

KONTAKT

Sjømat utgjør Norges nest største eksportnæring etter olje og gass, og er dermed en svært viktig del av norsk økonomi. Sjømatnæringen er strengt regulert, og både næringen og rammebetingelsene er i stadig utvikling.

 

For å kunne yte effektiv og målrettet rådgivning innen sjømatnæringen er omfattende bransjekunnskap og juridisk spisskompetanse nødvendige forutsetninger.

 

ARH bistår store konserner med internasjonalt nedslagsfelt innen både fiskeri og havbruk, så vel som lokale aktører innen ulike ledd av næringskjeden. 

 

Vi tilbyr bistand innen blant annet følgende:

web-rode.jpg
Rode S. Rønning-Hansen
Managing Partner, advokat MNA
+47 957 43 185

rode@r-hansen.no

web-harald.jpg
Harald Sletten
Partner, advokat MNA
+47 917 69 804

harald@r-hansen.no

  • Rådgivning vedrørende rammelovgivning, konsesjoner og rammevilkår

  • Søknadsprosesser mot offentlige myndigheter

  • Bistand i forbindelse med offentlige pålegg, overtredelsesgebyr, o.l., herunder i klagesaker

  • Avtaler i forbindelse med løpende virksomhet, herunder samarbeidsavtaler, kundeavtaler og leverandøravtaler

  • Tvisteløsning og prosedyre

  • Transaksjoner, omstruktureringer, mv.

  • Fast eiendom, herunder spesielle forhold knyttet til produksjons- og kaianlegg

  • HMS og arbeidsrettslige forhold til havs og på land

web-jon.jpg
Jon Arild Strand
Senioradvokat MNA
+47 924 35 074

jon@r-hansen.no