forsidebilde.png

EIENDOM & ENTREPRISE

 

Utvikling, utbygging, drift (utleie og forvaltning) og omsetning av fast eiendom utgjør en stor og viktig del av næringslivet i nord. Oppdrag for eiendomsbesittere, eiendomsutviklere og byggherrer utgjør en sentral del av ARHs virksomhet. Våre oppdragsgivere består av eiendomsutviklere og byggherrer, samt forvaltere av næringseiendom og finansielle investorer innen fast eiendom. Vi bistår også grunneiere, eiendomsmeglere, arkitekter og andre tjenesteytere.

Våre tjenester omfatter blant annet:   

KONTAKT

web-trond.jpg
Trond Skogvoll
Partner, advokat MNA
+47 482 01 882

trond@r-hansen.no

web-harald.jpg
 • Tilrettelegging for samarbeidsprosjekter (joint venture), herunder investerings- og aksjonæravtaler

 • Egenkapital- og fremmedkapitalfinansiering

 • Forhandling og kontrakter i forbindelse med kjøp og salg av eiendom eller eiendomsselskap

 • Bistand i plan- og reguleringsprosesser

 • Bistand ved byggesaksbehandling

 • Utbyggingsavtaler med kommunen Etablering, drift og opphør av leieforhold

 • Entrepriseavtaler

 • Mandatavtaler og forvaltningsavtaler

 • Grunneieravtaler, grunnrettigheter og samvirke med andre grunneiere

 • Refusjonskrav

 • Ekspropriasjon og innløsning

 • Jordskiftesaker og skjønnssake

 • Offentlige og private anbudsprosesser

 • Prosedyre og tvisteløsning

web-jon.jpg
Harald Sletten
Partner, advokat MNA
+47 917 69 804

harald@r-hansen.no

Jon Arild Strand
Senioradvokat MNA
+47 924 35 074

jon@r-hansen.no