forsidebilde.png

ARBEIDSLIV

KONTAKT

For de fleste virksomheter er de ansatte virksomhetens viktigste ressurs. Et stadig mer omfattende og komplekst rammeverk og økt bevissthet rundt rettigheter og plikter i arbeidsforhold medfører at det stilles strenge krav til arbeidsgivers håndtering av arbeidsrettslige problemstillinger. Korrekt og forsvarlig håndtering er ofte avgjørende for å kunne ivareta, rekruttere og beholde arbeidstakere.

 

For arbeidsgiver er det derfor viktig å kjenne til og forholde seg til de rammevilkår som gjelder for ansatte. Dette gjelder ikke bare spørsmål om avslutning av arbeidsforhold, men også løpende arbeidsvilkår, krav til arbeidsmiljø, ferie, arbeidstid, incentivordninger, permittering og arbeidsgivers handlingsrom overfor ansatte ved endringer i virksomheten.    

 

Vi bistår bedrifter innenfor alle arbeidsrettslige disipliner, herunder blant annet:

Harald Sletten
Partner, advokat MNA
+47 917 69 804

harald@r-hansen.no

 • Arbeidsavtaler og tariffavtaler

 • Endring i arbeidsforhold, omstilling og nedbemanning

 • Individuelle oppsigelser og sluttavtaler

 • Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

 • Personvernspørsmål i arbeidslivet

 • Arbeidsrettslige forhold av betydning ved integrasjonsprosesser og transaksjoner

 • Lønns- og aksjebaserte incentivordninger

 • Rådgivning knyttet til varslingssaker arbeidskonflikter og fraværssaker

 • Konkurranseklausuler

 • Bistand ifm. tilsynssaker, granskning, mv.

 • Prosedyre og tvisteløsning