English

ADVOKATFIRMAET
RØNNING-HANSEN

Rode Stig Rønning-Hansen

Partner, advokat MNA

 • Mobiltelefon:
  +47 9574 3185
 • Direkte telefon:
  +47 7760 6303
 • Sentralbord:
  +47 7760 6300
 • Telefax:
  +47 7760 6301
Send email Last ned vcard

Hovedarbeidsområder:

 • Corporate M&A
 • Fiskeri- og havbruksrett
 • Kontraktsrett
 • Selskapsrett

Utdanning:

 • Universitetet i Tromsø, juridisk embetseksamen, 1996
 • Université de Nice
 • Luftforsvarets skoler for utskrevet befal
 • Autorisert advokatmegler

Arbeidserfaring:

 • Partner i Advokatfirmaet Rønning-Hansen AS fra 2009
 • Linnet & Co Advokatfirma, partner
 • Aabø-Evensen & Co Advokatfirma, partner
 • KPMG Law Advokatfirma, advokat/advokatfullmektig
 • Postbanken, advokatfullmektig
 • Skattedirektoratet, førstekonsulent

Språk:

 • Engelsk

Trond Skogvoll

Partner, advokat MNA

 • Mobiltelefon:
  +47 4820 1882
 • Direkte telefon:
  +47 7760 6302
 • Sentralbord:
  +47 7760 6300
 • Telefax:
  +47 7760 6301
Send email Last ned vcard

Hovedarbeidsområder:

 • Eiendom og entreprise
 • Immaterialrett
 • Kontraktsrett
 • Offentlige anskaffelser
 • Tvisteløsning

Utdanning:

 • Universitetet i Tromsø, juridisk embetseksamen, 1996
 • Universitetet i Oslo, spesialfag i informasjonsrett
 • London School of English, drafting contracts in English
 • Handelshøyskolen BI, styrekompetanse
 • Autorisert advokatmegler

Arbeidserfaring:

 • Partner i Advokatfirmaet Rønning-Hansen AS fra 2011
 • Barentz Advokat AS, Partner
 • Advokatselskapet Seljevoll mfl DA, ansatt advokat
 • Codex Advokat AS, ansatt advokat/advokatfullmektig
 • Universitetet i Tromsø, juridisk rådgiver
 • Forbrukerrådet i Harstad, kontorsjef

Språk:

 • Engelsk

Jan Halstein Haugnes

Partner, advokat MNA

 • Mobiltelefon:
  +47 9576 7734
 • Direkte telefon:
  +47 7760 6304
 • Sentralbord:
  +47 7760 6300
 • Telefax:
  +47 7760 6301
Send email Last ned vcard

Hovedarbeidsområder:

 • Bank og finansiering
 • Insolvens og restrukturering
 • Kontraktsrett
 • Selskapsrett
 • Eiendom og entreprise

Utdanning:

 • Universitetet i Bergen, juridisk embetseksamen, 1989
 • Norges Handelshøyskole, MBA, 2006
 • Høyskolen i Bodø, Bedriftsøkonomi og regnskap, 1993

Arbeidserfaring:

 • Partner i Advokatfirmaet Rønning-Hansen AS fra 2013
 • Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, senioradvokat
 • Fokus Bank, regiondirektør region Troms
 • Sparebanken Nord-Norge Securities ASA, ass fondssjef
 • Sparebanken Nord-Norge, banksjef bedriftsmarked, Tromsø
 • Sparebanken Hardanger, ass banksjef (stedfortreder for adm. banksjef)
 • Sparebanken Vest, spesialengasjement og avdelingsbanksjef
 • Nordland fylkeskommune, bedriftsseksjonen (problemengasjement)
 • Advokat Tom Rydmark, Bodø, advokatfullmektig

Språk:

 • Engelsk

Odd-Terje G. Elde

Partner, advokat MNA

 • Mobiltelefon:
  +47 9112 6511
 • Direkte telefon:
  +47 7760 6306
 • Sentralbord:
  +47 7760 6300
 • Telefax:
  +47 7760 6301
Send email Last ned vcard

Hovedarbeidsområder:

 • Corporate M&A
 • Kontraktsrett
 • Selskapsrett

Utdanning:

 • Universitetet i Tromsø, juridisk embetseksamen, 2005

Arbeidserfaring:

 • Partner i Advokatfirmaet Rønning-Hansen AS fra 2014
 • Advokatfirmaet BA-HR DA, senioradvokat/fast advokat/advokatfullmektig

Språk:

 • Engelsk

Harald Sletten

Fast advokat MNA

 • Mobiltelefon:
  +47 9176 9804
 • Direkte telefon:
  +47 7760 6305
 • Sentralbord:
  +47 7760 6300
 • Telefax:
  +47 7760 6301
Send email Last ned vcard

Hovedarbeidsområder:

 • Arbeidsrett
 • Kontraktsrett
 • Selskapsrett

Utdanning:

 • Universitetet i Tromsø, master i rettsvitenskap, 2008

Arbeidserfaring:

 • Advokatfirmaet Rønning-Hansen AS fra 2012
 • Juridisk rådgiver hos Arbeidstilsynet Nord-Norge
 • Førstekonsulent hos Direktoratet for Arbeidstilsynet

Språk:

 • Engelsk