English

ADVOKATFIRMAET
RØNNING-HANSEN

Rode Stig Rønning-Hansen

Partner, advokat MNA

 • Mobiltelefon:
  +47 9574 3185
 • Direkte telefon:
  +47 7760 6303
 • Sentralbord:
  +47 7760 6300
 • Telefax:
  +47 7760 6301
Send email Last ned vcard

Hovedarbeidsområder:

 • Kapitalinnhenting og strukturering av eierskap.
 • Kjøp og salg av virksomheter.
 • Kjøp, salg og finansiering av fly og helikopter.
 • Kontrakter og forhandlinger, nasjonale og internasjonale.
 • Selskapsrett

Utdanning:

 • Universitetet i Tromsø, juridisk embetseksamen, 1996
 • Université de Nice
 • Luftforsvarets skoler for utskrevet befal
 • Autorisert advokatmegler

Arbeidserfaring:

 • Partner i Advokatfirmaet Rønning-Hansen AS fra 1.1.2009
 • Linnet & Co Advokatfirma, partner
 • Aabø-Evensen & Co Advokatfirma, partner
 • KPMG Law Advokatfirma, advokat/advokatfullmektig
 • Postbanken, advokatfullmektig
 • Skattedirektoratet, førstekonsulent

Språk:

 • Engelsk

Jan Halstein Haugnes

Partner, advokat MNA

 • Mobiltelefon:
  +47 9576 7734
 • Direkte telefon:
  +47 7760 6304
 • Sentralbord:
  +47 7760 6300
 • Telefax:
  +47 7760 6301
Send email Last ned vcard

Hovedarbeidsområder:

 • Bank og finansiering
 • Restrukturering og omorganisering av virksomheter
 • Insolvens, gjeldsforhandling og konkurs

Utdanning:

 • Universitetet i Bergen, juridisk embetseksamen, 1989
 • Spesialfag: Selskapsrett
 • Norges Handelshøyskole, MBA, 2006
 • Høyskolen i Bodø, Bedriftsøkonomi og regnskap, 1993

Arbeidserfaring:

 • Partner i Advokatfirmaet Rønning-Hansen AS fra 1.8.2013
 • Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, senioradvokat
 • Bygg og eiendomsgruppen, konsernsjef
 • Fokus Bank, regiondirektør region Troms
 • Sparebanken Nord-Norge Securities ASA, ass fondssjef
 • Sparebanken Nord-Norge, banksjef bedriftsmarked, Tromsø
 • Sparebanken Hardanger, ass banksjef (stedfortreder for adm. banksjef)
 • Sparebanken Vest, spesialengasjement og avdelingsbanksjef
 • Nordland fylkeskommune, bedriftsseksjonen (problemengasjement)
 • Advokat Tom Rydmark, Bodø, advokatfullmektig

Språk:

 • Engelsk

Trond Skogvoll

Partner, advokat MNA

 • Mobiltelefon:
  +47 4820 1882
 • Direkte telefon:
  +47 7760 6302
 • Sentralbord:
  +47 7760 6300
 • Telefax:
  +47 7760 6301
Send email Last ned vcard

Hovedarbeidsområder:

 • Fast eiendoms rettsforhold; særlig knyttet til eiendomsutvikling
 • Konkurranserett og offentlige anskaffelser
 • Immaterialrett; opphavsrett, patent-, varemerke- og designrett

Utdanning:

 • Universitetet i Tromsø, juridisk embetseksamen, 1996
 • Universitetet i Oslo, spesialfag i informasjonsrett
 • London School of English, drafting contracts in English
 • Handelshøyskolen BI, styrekompetanse
 • Autorisert advokatmegler

Arbeidserfaring:

 • Partner i Advokatfirmaet Rønning-Hansen AS fra 1. mai 2011
 • Barentz Advokat AS, Partner
 • Advokatselskapet Seljevoll mfl DA, ansatt advokat
 • Codex Advokat AS, ansatt advokat/advokatfullmektig
 • Universitetet i Tromsø, juridisk rådgiver
 • Forbrukerrådet i Harstad, kontorsjef

Publikasjoner

 • Tap av rettigheter i fast eiendom ved passivitet

Språk:

 • Engelsk

Odd-Terje G. Elde

Partner, advokat 

 • Mobiltelefon:
  +47 9112 6511
 • Direkte telefon:
  +47 7760 6306
 • Sentralbord:
  +47 7760 6300
 • Telefax:
  +47 7760 6301
Send email Last ned vcard

Hovedarbeidsområder:

 • Kapitalinnhenting og strukturering av eierskap
 • Kjøp og salg av virksomheter
 • Kontrakter og forhandlinger, nasjonale og internasjonale
 • Selskapsrett
 • Børs- og verdipapirrett

Utdanning:

 • Universitetet i Tromsø, juridisk embetseksamen, 2005

Arbeidserfaring:

 • Partner i Advokatfirmaet Rønning-Hansen AS fra 1.1.2014
 • Advokatfirmaet BA-HR DA, senioradvokat/fast advokat/advokatfullmektig

Språk:

 • Engelsk

Harald Sletten

Advokatfullmektig

 • Mobiltelefon:
  +47 9176 9804
 • Direkte telefon:
  +47 7760 6305
 • Sentralbord:
  +47 7760 6300
 • Telefax:
  +47 7760 6301
Send email Last ned vcard

Hovedarbeidsområder:

 • Arbeidsrett
 • Arbeidsmiljørett (arbeidstid, internkontroll m.v.)
 • Selskapsrett
 • Forvaltnings- og offentlighetsrett

Utdanning:

 • Universitetet i Tromsø, master i rettsvitenskap, 2008
 • Universitetet i Tromsø, spesialfag selskapsrett
 • Universitetet i Oslo, spesialfag arbeidsrett
 • Norges fiskerihøgskole, innføring i bedriftsøkonomi

Arbeidserfaring:

 • Advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Rønning-Hansen AS fra 1.9.2012
 • Juridisk rådgiver hos Arbeidstilsynet Nord-Norge
 • Førstekonsulent hos Direktoratet for Arbeidstilsynet

Publikasjoner

 • Masteroppgave "Læren om bristende forutsetninger, med fokus på arbeidsforhold"

Språk:

 • Engelsk

Camilla Slaatbråten

Saksbehandler

 • Mobiltelefon:
  +47 9418 2470
 • Direkte telefon:
  +47 7760 6300
 • Sentralbord:
  +47 7760 6300
 • Telefax:
  +47 7760 6301
Send email Last ned vcard

Hovedarbeidsområder:

 • Regnskap
 • Konkursbo
 • Medhjelpersalg
 • Kontorfaglig støtte

Utdanning:

 • Fagbrev i kontorfag, 2003 

Arbeidserfaring:

 • Saksbehandler hos Advokatfirmaet Rønning-Hansen AS fra 1.1.2014
 • Konsulent personal og lønn, BUF-etat
 • Saksbehandler hos advokatfirmaet Rekve, Pleym & Co DA
 • Administrasjonssekretær, YIT AS
 • Customer sales representative, National Oilwell Varco Norge AS
 • Koordinator, Westshore Shipbrokers AS
 • Eidsvoll kommune, sentraladministrasjonen og kommunekassererkontorer, sekretær/lærling

Språk:

 • Engelsk